Primewalk - Enito Green Label kokos palmetræ - bæredygtigt miljø
ENiTo introducer kokos-palmetræet som et reelt alternativ til svindende resourcer af eksotiske hårdttræ. ENiTo kokos palmetræ kommer fra gamle, kultiverede træer som ikke længere bærer frugt. Kokospalmen begynder ellers at bære frugt allerede efter 5-6 år og bliver tungere og tungere, samtidig med at det vokser. Denne cyklus fortsætter indtil træet bliver 60-80 år gammel, nu stoppet med at bære frugt. Det senile træ vil til sidst dø og blive befængt med insekter. Det har derfor været gængs praksis at brænde de gamle træer, såkaldt "slash and burn". Da omkring 50-60% af Indonesiens kokospalmer er modne til at blive fældet, og erstattet af nye, svarer det til at der er omkring 185 milliioner træer som enten skal brændes og blive til røg, alternativt fældes, kun for at rådne op. Og i begge tilfælde frigives Co2. Ved at købe træet giver ENiTo de lokale bønder mulighed for en ekstra indtægt og dermed også et incitament til at plante nye kokos-palmetræer, i stedet for, f.eks., at sælge deres land til andet formål. Den fulde udnyttelse af kokospalmen har derfor stor lokal betydning - og kan ligeledes få stor global betydning. Den er bæredygtig og holdbar. Og så går der intet til spilde. ENiTo konverterer den tungere del af træet til gulve og terrasser. Den blødere del bliver lavet til paller. Og resten benyttes som Co2- neutral bio-brændstof til bl.a. at køre ovntørringnsanlægget. ENiTo har ligeledes en af de mest progressive miljøpolitikker i industrien og har, som den første i Singapore, opnået Green Label certifikat for at benytte 100% genanvendelige råmaterialer. ENiTo er også glad for at informere at deres produktion lever op til kriterierne for bl.a. "eco-INSTITUT", "LEED" samt har relevant CE-mærkning. Endelig er der ikke benyttet skadelige, giftige kemikalier eller opløsningsmidler i bearbejdningen af produkterne.
 PRIMEWALK - ONE STEP AHEAD    
UK website    © Copyright 2010 - 2023 Primewalk ®  All rights reserved    DK hjemmeside