Primewalk Hortus hårdttræ terrassefliser i Ipe & varmebehandlet FSC thermo Ask - bæredygtigt miljø
Prati Group implementerer løbende vækst- og forbedringsstrategier igennem konstant investering i produkt, service og innovation; i 2007 opnåede gruppen ISO 14001 certifikatet for deres miljøsystem og samme år blev de også tildelt certifikatet for den internationenal kvalitetsstandard ISO 9001. I november 2009 opnåede Prati Group ligeledes et vigtigt mål, nemlig at ledelses-systemet for 'chain-of-custody' - eller sporbarhedscertifikatet - lever op til standarden FSC-STD-40-004 for deres Hortus produkt line, identificeret ved hjælp af Hortus FSC 100%. FSC (Forest Stewardship Council) har en hel række grundprincipper der skal opfyldes for at tildele FSC certificering, her i blandt at de skal følge nationale love og internationalt indgåede aftaler og der skal følges en driftsplan der definerer skovens størrelse og intensiteten af skovdriften. Kort sagt, så fungerer FSC som en ekstra kontrol ovenpå de enkelte landes love og er med til at overvåge de miljømæssige, sociale og økonomiske konsekvenser af skovdriften der skal foregå i et klart defineret område, med klarlagt ejerskab og dermed også defineret hvem der har ansvareret for overholdelsen af udnyttelsen af skoven. Et vigtigt element i FSC's grundprincip er at naturskove, dvs. urskove, gammel skov og skovområder af stor miljømæssig, social eller kulturel betydning skal bevares. Sådanne områder må ikke erstattes af plantet skov eller overgå til anden arealudnyttelse. Og det er netop dette grundprincip som Primewalk er fortaler for. At bevare eksisterende skov og sikre at ændret skov bliver genplantet. Prati Group viser med sit engagement at de aktivt arbejder for konservering og forbedring af skove overalt i verden.
 PRIMEWALK - ONE STEP AHEAD    
UK website    © Copyright 2010 - 2023 Primewalk ®  All rights reserved    DK hjemmeside